Portrét.

ISO 200, 1/60 s, F3.20 ISO 50, 1/160 s, F3.50 ISO 200, 1/40 s, F2.80 ISO 160, 1/400 s, F3.50

ISO 50, 1/80 s, F4.00 ISO 50, 1/400 s, F3.50 ISO 200, 1/40 s, F2.80 ISO 200, 1/40 s, F2.80

ISO 50, 1/40 s, F2.80 ISO 50, 1/400 s, F3.50 ISO 50, 1/200 s, F5.60 ISO 200, 1/200 s, F3.50

Vygenerováno 17. srpna 2004 v 5:23:19 programem Zoner Media Explorer 6